Metallipaja Nieminen aloitti toimintansa vuonna 1980 Jämsässä. Jo sitä ennen Erkki Nieminen ja liikekumppaninsa olivat valmistaneet metallirakenteita sivutoimisesti. Yrityksen alkuvaiheessa valmistettiin lämminvesivaraajia ja tehtiin muita metallialan töitä sekä konekorjauksia.

Varsin pian

Erkki Nieminen jäi yrityksen vetovastuuseen ja palkkasi työparikseen Tapio Vastamäen, yrityksen ensimmäisen ulkopuolisen työntekijän. Yrityksen omat toimitilat valmistuivat vuonna 1983. Tuohon aikaan valmistettiin traktorin perävaunuja muutamia kymmeniä. Rahtarikadulla yrityksen naapureina toimi kuljetusliikkeitä, joten yhteistyö rahtareiden suuntaan oli luontevasti tiivistä. Ensimmäiset paineilmalla toimivat nousukapellit valmistettiin 1980-luvun puolivälissä paikalliselle autoilijalle, aivan Metallipajan naapuriin. Tästä sai alkunsa Metallipaja Niemisen erikoistuminen raskaan maatiekuljetuskaluston päällirakenteisiin.

Erkin pojalle

Kari Niemiselle Metallipaja tuli tutuksi pikkupojasta alkaen. Metalliteknikon koulutus ja sitä täydentäneet markkinoinnin ja myynnin opinnot johtivat Karin perheyrityksen palvelukseen. Vuonna 1999 toteutettiin sukupolvenvaihdos. Rahtilavojen ja nousukapellien lisäksi tuotantoon otettiin yhä laajempi valikoima päällirakenteita ja panostettiin asentajien osaamisen kehittämiseen.

Markkinointiviestintää aloitettiin ilmoituksilla Konepörssi-lehdessä, katso tästä mainos vuodelta 2001. Erkki Niemisen siirryttyä eläkepäivien viettoon Kari Nieminen jatkoi yrityksen toimintaa nimellä Metallipaja Nieminen Oy.

Vuonna 2006

valmistui toimitilan viimeisin laajennus nykyiseen muotoonsa. Laajennusosan korkeus on 7,4 metriä, mikä mahdollistaa kapelliratkaisujen testaamisen sisätiloissa. Vuonna 2010 tuli kuluneeksi 30 vuotta yrityksen perustamisesta. Lue yrityksen vaiheista lisää Konepörssin juhla-artikkelista. Samaan aikaan lanseerattiin MPN-logo, josta yritys tunnistetaan nykyisin. Viime vuosina on kiinnitetty erityistä huomiota tuotekehityksen asiakaslähtöisyyteen sekä toimitilan varustelun ja työskentelyolosuhteiden ajanmukaisuuteen.